Rozliczenia podatkowe Niemcy 2023 – ważne terminy

Dla wszystkich Polaków przebywających na terenie Niemiec w celach zarobkowych kwestia rozliczenia podatków zawsze wywołuje sporo pytań co do poprawnego przeprowadzenia tego procesu. Wątpliwości dotyczą nie tylko wszystkich formalności i dokumentów, które należy wypełnić, ale również dokładnych terminów, do kiedy dostarczyć konkretne egzemplarze. Dodatkowo poszczególne daty oraz zasady poprawnego wypełnienia zeznania podatkowego w Niemczech mogą zmieniać się z każdym nowym rokiem. Sprawdź, jakie są najważniejsze informacje oraz terminy w zakresie tego procesu, o których musi wiedzieć każdy Polak zobowiązany do przesłania deklaracji podatkowej u zachodnich sąsiadów!

Rozliczenia podatkowe Niemcy – co musisz wiedzieć?

O podatkach w Niemczech krąży w Internecie wiele różnych informacji. Przede wszystkim znane są z tego, że są niezwykle wysokie, a sama liczba obligatoryjnych opłat fiskalnych również nie należy do najmniejszych. Jakie dodatkowe podatki należy odprowadzić w Niemczech?

Pierwszą obligatoryjną opłatą fiskalną jest podatek od wynagrodzenia ze stosunku pracy (Lohnsteuer). Do jego uregulowania zobowiązana jest każda osoba zatrudniona na umowie o pracę w Niemczech. Lohnsteuer potrącony zostaje z comiesięcznej pensji pracownika, a jego prawidłowe obliczenie, a następnie odprowadzenie, leży po stronie pracodawcy. Gdzie znaleźć informacje o tym, jaka konkretnie kwota powinna zostać uregulowana? Wartość zapisana jest w karcie podatkowej, która stanowi podstawę do rozliczenia podatku na zakończenie roku fiskalnego.

Podatek kościelny, czyli Kirchensteuer, dotyczy jedynie tych osób, które zadeklarowały przynależność do wspólnoty wyznaniowej. Konkretna wysokość daniny uzależniona jest od danego landu w Niemczech. Polacy, którzy pracują u zachodniego sąsiada również są zobowiązany do opłacenia adekwatnego podatku kościelnego, jeśli deklarują przynależność do wybranej grupy wyznaniowej.

Ostatnim rodzajem obligatoryjnej opłaty fiskalnej jest podatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag), który dotyczy jedynie osób zamieszkujących landy zachodnie. Ten typ podatku przekazywany jest na tereny byłego NRD, natomiast najważniejszy cel polega na wyrównaniu różnic pomiędzy obiema częściami podzielonego wcześniej kraju. Ważną informacją jest fakt, że obecnie opłatę solidarnościową odprowadzają jedynie osoby zarabiające najwięcej (powyżej 73,8 tysięcy euro brutto rocznie).

Poznaj najważniejsze terminy dotyczące deklaracji podatkowej w Niemczech!

Dobra informacja jest taka, że osoby zobowiązane do złożenia deklaracji podatkowej w Niemczech mają na to więcej czasu niż w Polsce. Ostatecznym terminem złożenia tego istotnego dokumentu jest bowiem 31 lipca każdego roku. W przypadku rozliczenia podatkowego w Niemczech za rok 2022, podatnik musi dostarczyć niezbędne pisma do 31 lipca 2023 roku.

W niektórych przypadkach ten okres można wydłużyć. Dotyczy to osób, które w przygotowaniu deklaracji podatkowej korzystają ze wsparcia doradcy podatkowego lub firmy doradczej. Wtedy bezwzględny termin złożenia odpowiednich dokumentów za rok 2022 przypada na 28 lutego 2024 roku. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że za każdy miesiąc opóźnienia trzeba zapłacić Finanzamt (Niemieckiemu Urzędowi Skarbowemu) 25 euro.

PIT

Powiązane artykuły