Dokumenty potrzebne do wspólnego rozliczenia podatku z Niemiec

W prawie podatkowym obowiązującym w Niemczech jednym z najważniejszych zapisów jest obowiązek corocznego złożenia zeznania podatkowego przez każdą osobę legalnie zatrudnioną w tym kraju. Wśród obywateli Unii Europejskiej panuje przekonanie, że niemieckie podatki należą do jednych z najwyższych w całej wspólnocie. To po części prawda, jednak dla podatników rozliczających podatki z Niemiec przewidziana jest również duża liczba ulg. W związku z tym złożenie zeznania podatkowego u zachodniego sąsiada Polski może okazać się niezwykle korzystne. A co w przypadku podatników zatrudnionych w Niemczech, którzy są w związku małżeńskim? Jakie ulgi są dla nich przewidziane? Co jest potrzebne do złożenia deklaracji podatkowej? Przeczytaj poniższy artykuł i pozbądź się wątpliwości. Wyjaśniamy, jak wygląda wspólne rozliczenie podatku z Niemiec.

Jak składa się rozliczenie podatku w Niemczech?

W rzeczywistości proces składania deklaracji podatkowej w Niemczech nie różni się znacząco od tego, jak ta czynność wygląda w Polsce. Urząd skarbowy u zachodniego sąsiada nazywa się Finanzamt i jest to instytucja, do której należy złożyć w odpowiednim terminie wszystkie niezbędne dokumenty. Co powinno znaleźć się w załączanych materiałach? Przede wszystkim informacje o zarobkach danego podatnika oraz potwierdzenia prawa do ulg, które mu przysługują. Jeśli masz jakikolwiek problem z ustaleniem, z jakich zniżek możesz korzystać, skonsultuj tę kwestię z doświadczonym biurem rachunkowym. Dzięki temu zyskasz pewność, że cała procedura rozliczania się z Finanzamt przebiega poprawnie.

Najważniejsza informacja o rozliczeniu podatku z Niemiec dotyczy terminu złożenia deklaracji. Najpóźniej powinno się tego dokonać 31 lipca roku następującego po roku rozliczeniowym. To oznacza, że jeśli chcesz złożyć PIT za rok 2022, ostatnim terminem na dostarczenie dokumentów do Finanzamt jest 31 lipca 2023 roku.

Kolejnym krokiem jest weryfikacja Twojego zeznania przez niemieckich urzędników. Opierają się oni na informacjach znajdujących się w Twojej deklaracji i rozliczają kwotę pobraną na poczet opłaty fiskalnej. Jeśli pobrane środki wykażą nadpłatę, wtedy różnica jest zwracana podatnikowi. W przypadku niedopłaty osoba składająca deklarację jest zobowiązana do uregulowania brakującej kwoty. Ta część rozliczania podatku z Niemiec przypomina proces obowiązujący w Polsce.

W jaki sposób rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Warto wiedzieć, że w Niemczech możliwe jest również wspólne rozliczenie podatkowe z partnerem lub partnerką. Jeśli para zamierza złożyć razem deklarację, niezbędne jest, aby podlegali oni pod nieograniczony obowiązek podatkowy oraz, by byli małżeństwem. Gdy te warunki są spełnione, osoby w związku małżeńskim mogą skorzystać z jednego z dwóch sposobów wynikających z klas podatkowych, do których przynależą. Do wspólnego rozliczenia podatku z Niemiec niezbędne jest bowiem to, by suma klas podatkowych wynosiła 8. Dla małżeństw dostępne są zatem dwie opcje – jedno z małżonków przynależy do klasy 3., drugie zaś do 5. lub obydwoje znajdują się w klasie 4. Jakie są różnice pomiędzy opisanymi sytuacjami?

  • Gdy obie osoby w małżeństwie znajdują się w klasie 4., mogą oni zastosować adekwatne ulgi;
  • w przypadku, kiedy jedna osoba przydzielona jest do klasy 3., a druga do 5., pierwsza z wymienionych może skorzystać z preferencyjnych warunków rozliczenia, natomiast drugiemu małżonkowi nie przysługują żadne ulgi.

Rozliczenie podatku z Niemiec – czy jest korzystne dla małżeństw?

Zanim podejmiecie decyzję o wspólnym rozliczeniu podatku z Niemiec, musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ta czynność będzie dla Was korzystna. Według przepisów w niemieckim prawie podatkowym małżonkowie mogą wybrać, czy wolą rozliczyć się samodzielnie, czy zrobią to wspólnie. Podstawą do uzyskania zwrotu podatku od zachodniego sąsiada Polski, jest przynależność do odpowiedniej klasy podatkowej. W przypadku małżeństw, w których zarobki obydwu osób plasują się na podobnym poziomie, najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie posiadanie członkostwa w klasie 4.

Finanzamt oferuje możliwość zmiany klasy, dlatego, jeśli okaże się, że przynależność do innej grupy będzie korzystniej wpływać na zwrot podatku, warto to zrobić. W przypadku wątpliwości lub pytań, lepiej porozmawiać z doświadczonym księgowym, który doradzi najlepsze rozwiązanie.

PIT

Powiązane artykuły