ZUS zapłacił 5 tys. dolarów za hotel w Nowym Jorku

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował właśnie raport swojej fundacji Warsaw Enterprise Institute dotyczący używania służbowych kart płatniczych przez urzędników w 88 wytypowanych przez badaczy państwowych instytucji. Nie mogło w nim zabraknąć informacji o wydatkach ZUS.

nowy-jork
Słynny Times Square w Nowym Jorku (fot. Wikipedia)

Badano ilość wydanych kart, kto z nich korzystał i jakie wydatki zostały nimi opłacone. Do wybranych instytucji wysłano zapytania w tej sprawie, 16 nie odpowiedziało w ogóle, 6 odmówiło całkowicie lub częściowo dostępu do informacji, a 20 odpowiedziało, że kart nie posiada. Pozostałe jednostki administracji państwowej zgodziły się na wgląd w wyciągi bankowe lub inne zestawienia wydatków.

Rekordzistą jest Narodowy Bank Polski, którego pracownicy w 2014 r. zapłacili służbowymi „plastikami” prawie dwa miliony złotych. W kategorii ilości posiadanych kart przoduje również NBP – 250 sztuk, nie inaczej jest w przypadku limitu wydatków – prezes tej instytucji ma co miesiąc do dyspozycji 150 tys. zł. Okazuje się, że najwięcej płatności urzędnicy dokonali opłacając usługi hotelowe (38% ogólnej sumy wydatków zbadanych kart służbowych), zaopatrzenie oraz inne wydatki wyniosły po około 25%, natomiast opłaty za rachunki w restauracjach (co przy spotkaniach biznesowych jest normalne i dość powszechne) uplasowały się na ostatnim miejscu z wynikiem tylko 1 procenta.

W raporcie możemy również przeczytać o wydatkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który obecnie dysponuje pięcioma służbowymi kartami płatniczymi. Każda z kart posiada miesięczny limit w wysokości 20 tys. złotych. ZUS wydał w zeszłym roku grubo ponad 92 tys. złotych, z czego prawie 82 tysiące na noclegi. Lista hoteli i opłat za nie jest bardzo interesująca – to m.in. Hilton Grosvenor w Edynburgu (1800 zł), pięciogwiazdkowy Hilton w Baku (5000 zł), IBIS w Genewie (1575 zł), Le Roosevelt w Lyonie (4160 zł), Best Western President w Nowym Jorku (5000 dolarów amerykańskich, po aktualnym kursie to prawie 20 tysięcy złotych!). Najbardziej zagadkowa jest płatność 6000 zł za hotel Citadines on Bourke w… Melbourne w Australii. Niestety w raporcie autorzy nie podają celu wyjazdu urzędników narodowego ubezpieczyciela na Antypody.

wyciąg z raportu zpp
Wyciąg z raportu ZPP

Warto sobie uświadomić, że opracowanie nie wyczerpuje całości zagadnienia używania służbowych kart płatniczych przez pracowników administracji państwowej. Większość opłat za wyjazdy służbowe, fundusze reprezentacyjne i inne niezbędne wydatki (z punktu widzenia urzędników), jest i tak realizowana przelewami bankowymi lub gotówką.

PEŁNY RAPORT NA STRONIE: http://wei.org.pl/aktualnosci/run,sluzbowe-karty-platnicze,page,1,article,1891.html

PIT

Powiązane artykuły