ZUS Zabrze

ZUS Zabrze

ZUS Zabrze adres:

41-800 Zabrze
ul. Szczęść Boże 18

Telefon do ZUS w Zabrzu

Tel.: (32) 277-86-66
Fax.: (32) 271-13-11

Godziny otwarcia:

Oddział ZUS w Zabrzu urzęduje w godzinach:
Poniedziałek: 08:00 – 17:00
Wtorek – Piątek: 08:00 – 15:00

Zasięg/Placówka obsługuje mieszkańców:

Miasta: Zabrze, Knurów, Pyskowice
Gminy: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś

Skargi i wnioski:

Dyrektor Oddziału ZUS: poniedziałek w godz. 15.00 do 17.00, w czwartek w godz. 10.30-12.30. Jeśli w dniu dyżuru przypada dzień wolny od pracy, dyżur odbywa się w najbliższy dzień roboczy.

ZUS Zabrze
ZUS w Zabrzu

Mapa dojazdu do ZUS Zabrze:


Pokaż ten oddział ZUS na większej mapie

Forum na temat ZUS w Zabrzu
[bbp-single-forum id=4835]

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w ZUS Zabrze

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego – z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową przysługuje następującym osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu w ZUS Zabrze:

a). pracownikom – od pierwszego dnia niezdolności do pracy,
b). członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
c). osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
d). osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
e). osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
f). duchownym,
g). posłom i senatorom pobierającym uposażenie – jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
h). osobom pobierającym stypendia sportowe – jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
i). słuchaczom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, pobierającym stypendia – jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
j). osobom pobierającym stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu – jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego w ZUS Zabrze,
k). osobom odbywającym służbę zastępczą
l). funkcjonariuszom Służby Celnej.

zus zabrze
Zabrze: Miasto powiatowe na południu Polski, w zachodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Wchodzi w skład województwa Śląskiego. Przez miasto przepływa rzeka Kłodnica. Zabrze zamieszkuje niemal 180 tysięcy mieszkańców. Z racji położenia na granicy GOP’u Zabrze jest ważnym węzłem komunikacyjnym, w którym między innymi krzyżują się dwie autostrady – A4 oraz A1. W Zabrzu mieści się jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów piłkarskich w historii – Górnik Zabrze.

PIT

Powiązane artykuły