ZUS Tychy

ZUS Tychy

Adres do ZUS Tychy :

43-100 Tychy
ul. de Gaulle`a 16

Telefony ZUS w Tychach :

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 
801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: 
(22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasięg terytorialny

ZUS w Tychach swoimi świadczeniami obejmuje mieszkańców miast Bieruń, Imielin, Lędziny oraz Tychy a także mieszkańców gmin : Bojszowy i Chełm Śląski. Inspektorat ZUS Tychy  podlega pod oddział  ZUS w Rybniku

ZUS Tychy
ZUS w Tychach

Forum na temat ZUS w Tychach
[bbp-single-forum id=4826]

Świadczenia rehabilitacyjne ZUS Tychy

O potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS w Tychach. Jeżeli świadczenie jest wypłacanie przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników, ZUS Z-3b – przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych albo ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych. Zaświadczenie płatnika składek nie jest wymagane, jeżeli było złożone do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i nie uległy zmianie okoliczności mające wpływ na prawo, wysokość i podstawę wymiaru świadczenia. Dodatkowo do wypłaty przez ZUS Tychy świadczenia za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia osoba ubiegająca się o świadczenie składa oświadczenie o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającej prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, o nieustaleniu prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego oraz o niepodleganiu obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników, złożone na druku ZUS Z-10.

PIT

Powiązane artykuły