ZUS Sopot

ZUS Sopot

Adres do ZUS w Sopocie :

81-805 Sopot
Al. Niepodległości 796

Telefony do ZUS Sopot :

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 801 400 987

Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: (22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasięg terytorialny

Placówka ZUS Sopot ubezpiecza tylko i wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie miasta Sopot. Kierownik Inspektoratu bądź też wyznaczony przez niego Zastępca Kierownika Inspektoratu przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w dni robocze w godzinach pracy. Inspektorat ZUS w Sopocie podlega pod Oddział  ZUS w Gdańsku

ZUS Sopot
ZUS w Sopocie

Forum na temat ZUS w Sopocie
[bbp-single-forum id=4800]

Okres ustalania wymiaru emerytury lub renty ZUS Sopot

Podstawę wymiaru emerytury i renty dla ubezpieczonych w ZUS Sopot stanowi – ustalona w sposób wskazany w art. 15 ust. 4 ustawy emerytalnej tj. przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (począwszy od 1 stycznia 1999 r.) lub na ubezpieczenie społeczne (do 31 grudnia 1998 r.), na podstawie przepisów prawa polskiego, w okresie: 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę, lub też 20 lat kalendarzowych, przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniom.

W przypadku wątpliwości, co do tego, jaki sposób ustalenia podstawy wymiaru jest najkorzystniejszy (z 10 kolejnych, czy z dowolnych, i których 20 lat kalendarzowych), należy wraz z wnioskiem o emeryturę lub rentę do ZUS w Sopocie dołączyć posiadaną dokumentację dotyczącą wszystkich zarobków, a w części wniosku dotyczącej ustalania podstawy wymiaru wskazać, aby ZUS ustalił ją w najkorzystniejszy sposób.

PIT

Powiązane artykuły