Wniosek o Rodzina 500+ możesz złożyć na PUE ZUS

Program Rodzina 500+ to kwota 500 zł, która jest nieopodatkowana i bez dodatkowych warunków będzie przyznawana na każde drugie i kolejne dziecko. Rodziny, które mają niskie dochody wsparcie to otrzymają również na pierwsze lub jedyne dziecko.

logo-pue

Świadczenie w ramach programu rodzina 500+ przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka. Na dziecko drugie i kolejne świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu. Natomiast jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł, to świadczenie przyznawane jest także na pierwsze dziecko. W sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, to świadczenie jest przyznawane także na pierwsze dziecko o ile dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200 zł. W celu otrzymania świadczenia za okres od kwietnia do czerwca 2016 r., konieczne jest złożenie wniosku Rodzina 500+ do 1 lipca 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym dniu, to świadczenie zostanie przyznane od miesiąca, w którym wniosek został złożony i rodzina nie otrzyma wyrównania za miesiące poprzednie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jedna z instytucji, w której możliwe jest elektroniczne złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, czyli wniosku „Rodzina 500+”.

Elektroniczny wniosek jest już od 1 kwietnia 2016 r. dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. By złożyć wniosek konieczne jest posiadane profilu na PUE ZUS. Po zalogowaniu się na swój profil jest możliwe wypełnienie oraz wysłanie wniosku przez Internet. Co istotne, po wysłaniu wniosku przez PUE ZUS jest on przekazywany do właściwego urzędu i nie ma możliwości zmodyfikowania wprowadzonych danych. W celu edycji danych lub dołączenia dodatkowych dokumentów należy udać się do urzędu, do którego wniosek został wysłany.

Osoby, które nie chcą składać wniosku o ustalenie prawa do świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ elektronicznie, mogą złożyć wniosek w formie papierowej. Jest on zamieszczony w sekcji Wzory dokumentów na stronie ZUS. Można więc ten wniosek samodzielnie wypełnić, wydrukować i złożyć we właściwym urzędzie. Istotne jest, że papierowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy przekazywać do urzędów, które zajmują się ustalaniem prawa do tego świadczenia (np. urzędy gminy, urzędy miasta, ośrodki pomocy społecznej).

Wniosków papierowych nie należy składać w ZUS.

Wniosek Rodzina 500+ można złożyć elektronicznie także:

  • za pośrednictwem ePUAP
  • w serwisie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Emp@tia
  • w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce

Wniosek Rodzina 500+ można także wysłać drogą pocztową lub bezpośrednio we właściwym organie w danej gminie lub mieście (urzędach gminy, miasta albo ośrodkach pomocy społecznej).

Należy też podkreślić, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zajmuje się rozpatrywaniem wniosków „Rodzina 500+”, lecz zapewnia tylko możliwość złożenia wniosku w tej sprawie za pośrednictwem PUE ZUS. Decyzja w tej kwestii będzie wydana przez właściwy urząd i do niego należy kierować wszelką korespondencję.

PIT

Powiązane artykuły