Nadchodząca zmiana w ZUS

Nadchodząca zmiana w ZUS

W dokumentach zgłoszeniowych do ubezpieczeń od 16 maja będzie obowiązek wykazać kod wykonywanego zawodu. Jak zapewnia szefowa Zakładu chodzi o statystykę. „Pozwoli nam to oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach” – wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska. Zmiana będzie dotyczyć formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA dojdzie kolejna rubryka, w której trzeba będzie przekazać informacje o wykonywanym zawodzie.„Pragnę uspokoić przedsiębiorców, że dane będą wykorzystywane głównie do celów statystycznych” – zapewnia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. „Pozyskiwanie informacji o zawodzie ubezpieczonego to ważny instrument tworzenia lepszych polityk…

Więcej...