Nadchodząca zmiana w ZUS

W dokumentach zgłoszeniowych do ubezpieczeń od 16 maja będzie obowiązek wykazać kod wykonywanego zawodu. Jak zapewnia szefowa Zakładu chodzi o statystykę. „Pozwoli nam to oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach” – wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska.


Zmiana będzie dotyczyć formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA dojdzie kolejna rubryka, w której trzeba będzie przekazać informacje o wykonywanym zawodzie.
„Pragnę uspokoić przedsiębiorców, że dane będą wykorzystywane głównie do celów statystycznych” – zapewnia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

„Pozyskiwanie informacji o zawodzie ubezpieczonego to ważny instrument tworzenia lepszych polityk publicznych, w tym polityki rynku pracy, edukacyjnej czy zdrowotnej. Pozwoli między innymi oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach – tłumaczy Uścińska”. „Umożliwi także m.in. analizę rozkładu dochodowego i terytorialnego danych zawodów. Na brak tych danych od dawna wskazywał Główny Urząd Statystyczny” – dodaje.


Kod wykonywanego zawodu musi być zgodny z klasyfikacją zawodów określoną przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, dodaje PAP.

PIT

Powiązane artykuły