Brak wystraczającej ilości sprzętu do pracy zdalnej

Brak wystraczającej ilości sprzętu do pracy zdalnej

Gdy z polecenia premiera Mateusza Morawieckiego oddelegowano pracowników administracji na pracę zdalną, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdał sobie sprawę z tego, że brak im wystarczającej ilości sprzętu, a mało tego również odpowiedniej ilości rąk do pracy. „Z uwagi na zaistnienie okoliczności nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych i całkowicie niezależnych od Zakładu – trudną sytuacją epidemiczną, rosnącą skalę zachorowań wśród pracowników Zakładu, zaistniała konieczność separowania kluczowych pracowników w centrali, jak i terenowych jednostkach organizacyjnych Zakładu, w celu ich ochrony przed ryzykiem zarażenia koronawirusem” – czytamy w ogłoszeniu ZUS-u. Wraz z przekierowaniem pracowników wszystkich oddziałów ZUS…

Więcej...