Śmierć rodzica w wypadku – co należy się osieroconym dzieciom?

Cmentarz

Rokrocznie w Polsce dochodzi do kilkuset tysięcy wypadków drogowych, w których niestety są ofiary śmiertelne. Rodziny tracą ojca, mamę, siostrę, brata, czy córkę lub syna. Nic nie jest w stanie zrekompensować im straty, ale odszkodowania z polis ubezpieczeniowych i inne, należne świadczenia mogą uczynić ich życie bardziej znośnym. Co należy się osieroconym dzieciom, które straciły rodzica w wypadku komunikacyjnym?
Cmentarz

Statystyki wypadków

Z raportu Głównej Komendy Policji, biura prewencji i ruchu drogowego, wydziału ruchu drogowego pt.: „Wypadki drogowe w Polsce w 2014 roku” wynika, że w 2014 doszło do 34 970 wypadków, czyli o 2,4 proc. mniej niż w roku 2013. Liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 3202 – o 4,6 proc. mniej niż przed rokiem.  Zginęło 1548 osób kierujących pojazdami oraz 538 pasażerów. Pozostałe ofiary to piesi.

W wypadkach komunikacyjnych w 2014 roku rannych zostało  42 545 osób. W ostatnich latach najtragiczniejszym rokiem na polskich drogach był rok 2007, kiedy doszło do 49 536 wypadków, w których śmierć poniosły 5583 osoby.

Ponadto, statystyki policyjne, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym wskazują, że w listopadzie 2015 roku doszło do 2735 wypadków drogowych, w których zginęło 238 osób, a 3224 zostały ranne.  W okresie od stycznia do października 2015 roku miały miejsce na polskich drogach 29 794 wypadki komunikacyjne, w których 2586 osób zginęło, a 36 121 osób odniosło obrażenia ciała.

Wypadki zdarzają się każdego dnia, także te najbardziej tragiczne, z ofiarami śmiertelnymi. Jeśli w wyniku wypadku dziecko straci jednego z rodziców, może ubiegać się o szereg świadczeń, które pozwolą na zabezpieczenie jego przyszłości.

Odszkodowania powypadkowe

W pierwszej kolejności rodzinie zmarłego w wypadku komunikacyjnym, a zwłaszcza dzieciom, należy się stosowne odszkodowanie z obowiązkowej polisy OC sprawcy, o ile to nie osoba zmarła spowodowała wypadek. Roszczenie z ubezpieczenia OC dla małoletnich dzieci powinno zabezpieczać ich byt materialny, ale nie tylko. Małoletni pozostają na utrzymaniu swoich rodziców, na których ciąży ustawowy obowiązek łożenia na ich utrzymanie i wychowanie. Jeśli tracą oni jednego z rodziców, sytuacja materialna i życiowa ulega znacznemu pogorszeniu. Dochodzone odszkodowanie z OC sprawcy wypadku powinno zrekompensować nie tylko materialny aspekt poniesionej szkody, ale również straty psychiczne. W przypadku małoletnich dzieci kwoty odszkodowania z polisy komunikacyjnej odpowiedzialności cywilnej mogą dochodzić nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Czy wiesz że…?

Niezależnie od tego, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC, maksymalne kwoty odszkodowań są ustanowione ustawowo, w art. 36 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i wynoszą one:

  • równowartość 5 mln euro w przypadku szkód na osobie,
  • równowartość 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu.

Sumy określone są dla jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych w nim osób.

Oprócz świadczenia z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, dziecko może otrzymać odszkodowanie z dodatkowej polisy swojego rodzica, na przykład wtedy, gdy miał on wykupione wraz ubezpieczeniem OC lub AC produkt „Wsparcie Dziecka” w firmie ubezpieczeniowej Proama. Ubezpieczenie to zapewnia cykliczne wsparcie materialne dla dziecka, w przypadku utraty jednego lub obojga rodziców w wyniku wypadku komunikacyjnego. Odszkodowanie wypłacane jest w ramach renty miesięcznej w okresie 10 lat od uzyskania prawa do renty, w wysokości:

  • 1000 zł miesięcznie do podziału na wszystkich uprawnionych, w przypadku śmierci jednego rodzica,
  • 4000 zł miesięcznie do podziału na wszystkich uprawnionych, w przypadku śmierci obojga rodziców.

Dochodzenie zadośćuczynienia za śmierć

Poszkodowanym w wyniku wypadku komunikacyjnego może być nie tylko osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu, czy poniosła śmierć, ale również osoby, które w związku z zaistnieniem takiego zdarzenia straciły bliskie osoby. Członkom rodziny zmarłego i jego osobom bliskim przysługuje względem sprawcy śmierci i jego ubezpieczycielowi roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę związaną za śmiercią. Ma ono rekompensować utratę więzi emocjonalnej i uczuciowej łączącej osobę bliską ze zmarłym i wynikające z niej problemy psychiczne.

Dodatkowo, dzieci i małżonek zmarłego mogą dochodzić swoich praw o rentę po zmarłym, jeśli był on żywicielem rodziny. Zgodnie z art. 446 par. 2 Kodeksu cywilnego, dzieciom zmarłego rodzica w wypadku komunikacyjnym należy się renta alimentacyjna. Jej wysokość obliczona zostanie stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.

PIT

Powiązane artykuły