Ojciec i jego uprawnienia po narodzinach dziecka

Ojciec i jego uprawnienia po narodzinach dziecka

Ojciec – pracownik może skorzystać z uprawnień, które zostały przewidziane w przepisach Kodeksu pracy. Są to: część podstawowego urlopu macierzyńskiego, jeżeli mama dziecka zrezygnuje z pozostałej części po wykorzystaniu 14 tygodni tego urlopu po porodzie dodatkowy urlop macierzyński część urlopu macierzyńskiego, jeżeli mama dziecka jest hospitalizowana część urlopu macierzyńskiego w przypadku śmierci mamy dziecka nowy urlop rodzicielski urlop ojcowski urlop wychowawczy 2 dni zwolnienia od pracy z tytułu wychowywania dziecka nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 lat urlop okolicznościowy, czyli 2 dni zwolnienia z tytułu urodzenia się dziecka….

Więcej...

Urlop macierzyński 2016

Urlop macierzyński 2016

Urlop macierzyński to uprawnienie pracownicze, które przysługuje pracownicy – mamie dziecka w związku z jego urodzeniem. Przysługuje on bez względu na to, jaka jest podstawa nawiązania stosunku pracy (nie ma znaczenia czy jest to umowa o pracę, wybór, mianowanie, powołanie, czy np. spółdzielcza umowa o pracę), jaki jest wymiar czasu pracy (pełen etat czy część), a także bez względy na to, jaki jest staż pracy. Podstawowy urlop macierzyński przysługuje w wymiarze:  w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie 20 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie 31…

Więcej...

Wniosek o Rodzina 500+ możesz złożyć na PUE ZUS

Wniosek o Rodzina 500+ możesz złożyć na PUE ZUS

Program Rodzina 500+ to kwota 500 zł, która jest nieopodatkowana i bez dodatkowych warunków będzie przyznawana na każde drugie i kolejne dziecko. Rodziny, które mają niskie dochody wsparcie to otrzymają również na pierwsze lub jedyne dziecko. Świadczenie w ramach programu rodzina 500+ przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka. Na dziecko drugie i kolejne świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu. Natomiast jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł, to świadczenie przyznawane jest także na pierwsze dziecko. W sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, to świadczenie jest…

Więcej...

Polacy coraz więcej wpłacają do IKE i IKZE

Polacy coraz więcej wpłacają do IKE i IKZE

Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego są trzecim, dobrowolnym filarem emerytalnym. W odróżnieniu od ZUS i OFE, które stanowią pierwszy i drugi filar, pieniądze które są gromadzone w IKE oraz IKZE są własnością klientów i mogą one zostać wypłacone w każdej chwili. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane, z których wynika, że Polacy w ubiegłym roku otworzyli prawie 66 tys. nowych IKE, zaś rok wcześniej było ich mniej niż 47 tys. Oszczędności, które zostały zgromadzony na IKE wzrosły z 5 mld do 5,7 mld. Na koniec grudnia uprawnione podmioty…

Więcej...

1 kwietnia wybierzemy ZUS lub OFE

1 kwietnia wybierzemy ZUS lub OFE

Już za niespełna miesiąc będziemy mogli zdecydować, czy część z naszych składek ma być odprowadzana na konto w Otwartym Funduszu Emerytalnym (tzw. II filar), czy zostaną one pozostawione w ZUS-ie. Okienko transferowe otworzy się na trzy miesiące. Jest to druga szansa na dokonanie tej zmiany, pierwszą mieliśmy dwa lata temu. Możemy sami zdecydować, czy nasze pieniądze zostaną w ZUS w całości, czy część z nich przetransferować do OFE. Nie jest to duża kwota (mniej niż 3 proc. naszego wynagrodzenia), niemniej jednak warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem, bo następna szansa…

Więcej...

ZUS przewiduje, że zabraknie mu 400 mld zł na emerytury

ZUS przewiduje, że zabraknie mu 400 mld zł na emerytury

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska, w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, potwierdziła prognozy ekspertów swojej instytucji, że w ciągu najbliższych kilku lat może zabraknąć pieniędzy na wypłaty rent, emerytur i innych świadczeń. Mowa tutaj o niebagatelnej sumie 400 miliardów złotych. Analitycy zakładają trzy warianty, z których najbardziej optymistyczny zakłada dziurę w pięcioletnim budżecie ZUS na poziomie 250 mld zł. Natomiast gdyby zdarzył się najgorszy ze scenariuszy, na wypłaty świadczeń zabrakłoby ponad 400 miliardów złotych. Niestety powyższe prognozy uwzględniają sytuację, w której wiek emerytalny ustalony został na 67 lat, a jego planowane…

Więcej...

Śmierć rodzica w wypadku – co należy się osieroconym dzieciom?

Śmierć rodzica w wypadku – co należy się osieroconym dzieciom?

Rokrocznie w Polsce dochodzi do kilkuset tysięcy wypadków drogowych, w których niestety są ofiary śmiertelne. Rodziny tracą ojca, mamę, siostrę, brata, czy córkę lub syna. Nic nie jest w stanie zrekompensować im straty, ale odszkodowania z polis ubezpieczeniowych i inne, należne świadczenia mogą uczynić ich życie bardziej znośnym. Co należy się osieroconym dzieciom, które straciły rodzica w wypadku komunikacyjnym? Statystyki wypadków Z raportu Głównej Komendy Policji, biura prewencji i ruchu drogowego, wydziału ruchu drogowego pt.: „Wypadki drogowe w Polsce w 2014 roku” wynika, że w 2014 doszło do 34 970 wypadków,…

Więcej...

Zmiany w obsłudze zaległych płatności wobec ZUS

Zmiany w obsłudze zaległych płatności wobec ZUS

Od 1 grudnia 2015 roku wchodzi w życie istotna zmiana w sposobie ustanawiania planu spłaty zaległych składek ZUS. Zmiany wpłyną pozytywnie sytuację firm, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i nie mogą sobie pozwolić na terminowe opłacanie świadczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory, by mogło w ogóle dojść do odroczenia lub rozłożenia na raty zadłużenia wobec ZUS, pracodawca musiał opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne za swoich pracowników. Reszta płatności mogła zostać odsunięta w czasie lub rozłożona na dogodne raty. Pomimo tego, iż były to tylko…

Więcej...

Do kiedy należy płacić składki ZUS?

Do kiedy należy płacić składki ZUS?

Podobnie jak urzędy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa według przepisów, które jednoznacznie regulują okresy, w których należy opłacić składki. Dzień miesiąca, do którego należy uiścić kwotę za ubezpieczenie, zależny jest od kilku czynników. Artykuł 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, reguluje dokładnie kwestie terminów, w których należy zapłacić składki. W tym samym czasie, oprócz opłat, płatnik zobowiązany jest przesłać deklarację rozliczeniową oraz imienne raporty miesięczne. Szczegóły poniżej: do 10. dnia następnego miesiąca – składkę opłacają tylko osoby fizyczne, które opłacają składki wyłącznie za siebie. Przykładowo: za miesiąc luty, ubezpieczony będzie…

Więcej...

Obliczanie i księgowanie w firmie składek zdrowotnych przy umowie o pracy i umowie zlecenie

Obliczanie i księgowanie w firmie składek zdrowotnych przy umowie o pracy i umowie zlecenie

Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają zarówno pracownicy, jak i zleceniobiorcy. Prawidłowe naliczenie składki z tego tytułu oraz ewidencjonowanie w księgach rachunkowych jest zagadnieniem bardzo szerokim, dlatego warto usystematyzować wiedzę na ich temat. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej Ustalając podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla pracownika należy wziąć pod uwagę wszystkie przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Oznacza to, że uwzględnia się wszystkie wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń,…

Więcej...