Informacje dotyczące tarczy antykryzysowej

Aby pomóc przedsiębiorcom z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa, rząd zaproponował m.in.: odroczenie terminu płatności, odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę oraz rozłożenie płatności na raty.

ZUS przypomina o możliwości skorzystania z różnych innych pomocy wynikających z tarczy antykryzysowej, nie jest możliwe skorzystanie jedynie z wypłaty świadczenia postojowego i zwolnienia z opłacania składek. Chodzi o ulgę w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej. Jak tłumaczy regionalna rzeczniczka prasowa ZUS, Monika Kiełczyńska: “tarcza antykryzysowa pozwala płatnikom składek skorzystać z odroczenia składek lub rozłożenia ich na raty bez dodatkowych kosztów, czyli bez opłaty prolongacyjnej. Odroczenie płatności dotyczy składek, których termin płatności jeszcze nie minął. Dzięki odroczeniu terminu płatności można zapłacić składki później”.

Jeżeli wniosek zostanie złożony przed terminem płatności, przedsiębiorca nie poniesie kosztów związanych z ulgą. Natomiast, jeżeli wniosek złożony zostanie po terminie opłacenia składek, zostaną naliczone odsetki za zwłokę. Ulgi obejmują składki za okres od stycznia 2020 r. niezależne od wielkości firmy i daty jej powstania.

Inicjatywa dotyczy przedsiębiorców, którzy przez sytuację spowodowaną COVID-19 mają problem z terminowym opłacaniem składek. Po więcej informacji wejdź na stronę zus.pl.

PIT

Powiązane artykuły