Dokumenty w ZUS

Prowadząc działalność gospodarczą jesteśmy zobowiązani do opłacania składek oraz składania dokumentów do ZUS. Terminy oraz zakres składanej dokumentacji zależą od tego czy zatrudniamy pracowników czy nie. Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego należy dokonać w ciągu 7 dni od powstania obowiązku objęcia ubezpieczeniem, czyli w przypadku przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności, lub w ciągu 7 dni od powstania stosunku pracy, za pracownika. Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dokonuje się na druku ZUS ZUA, a jeżeli zgłoszenie dotyczy tylko ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń np. w przypadku zakończenia prowadzenia działalności lub ustania stosunku pracy  dokonuje się na druku ZUS ZWUA w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia przyczyny wyrejestrowania.

Jeżeli chodzi o dokumenty rozliczeniowe to ich zakres różni się w zależności od tego czy zatrudniamy pracowników czy nie. Gdy nie zatrudniamy pracowników należy składać dokument ZUS DRA za każdy miesiąc. Jeżeli przedsiębiorca opłaca składki od minimalnej podstawy może nie składać deklaracji ZUS DRA a jedynie wpłacać składki. Ma jednak obowiązek złożyć ten druk za jeden pełny miesiąc. Oznacza to w praktyce że jeżeli opłaca minimalne składki ZUS i rozpoczął działalność 15 sierpnia, musi złożyć ZUS DRA za sierpień oraz za wrzesień, za kolejne miesiące jeżeli wartość składek nie ulega zmianie (np. jeżeli nie korzystał z zasiłku chorobowego)wpłaca jedynie składki. Składki należy opłacić do 10tego dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli zatrudniamy pracowników co miesiąc należy składać deklaracje ZUS RCA za siebie i za pracowników oraz ZUS DRA.

W przypadku gdy pracownik lub przedsiębiorca otrzymał wynagrodzenie/zasiłek chorobowy należy dodatkowo złożyć dokument ZUS RSA. Termin zapłaty składek i złożenia deklaracji jeżeli zatrudniamy pracowników mija 15 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Warto przypomnieć, że dokumenty w wersji papierowej do ZUS możemy składać za maksymalnie 5 ubezpieczonych. Jeżeli liczba ubezpieczonych jest większa niż 5 dokumenty należy złożyć elektronicznie, a więc przesłać z programu Płatnik podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

PIT

Powiązane artykuły