Człowiek – najlepsza inwestycja

Ilość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce cały czas wzrasta. Coraz częściej są to dobrze i prężnie działające firmy. Konkurencja na rynku zatem jest coraz większa. Dlatego też tak ważnym aspektem w sektorze MSP jest zatrudnianie kompetentnych, doświadczonych pracowników, którzy posiadają dużą wiedzę z danej dziedziny. I to właśnie dzięki nim firma może mieć przewagę i wyróżniać się na rynku, gdyż jak się okazuje, kapitał ludzki to najlepsza inwestycja.

Forum edukacyjne dla MSP

Bardzo ważną i istotną rolą w prowadzeniu każdej firmy jest zarządzanie zasobami ludzkimi. To właśnie potencjał, wiedza i zaangażowanie pracowników niejednokrotnie świadczy o sukcesie przedsiębiorstwa. Dlatego istotne jest, by zarządzający cały czas kształcili się w tej dziedzinie i zdobywali nowe doświadczenia.

Jedną z postaci poszerzania horyzontów w tym zakresie może być udział w XIV Forum Edukacyjnym dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2014 r., w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a jest zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Spotkanie ma na celu stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń na tematy związane ze skutecznym zarządzaniem zasobami ludzkimi, pomiędzy przedstawicielami z różnych instytucji naukowych, administracji państwowej oraz praktykami biznesu.

Program Forum

Tegoroczne Forum podzielono na dwa wydarzenia: w pierwszym dniu będzie można wziąć udział w prezentacjach najlepszych doświadczeń w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w firmach poprzez pryzmat projektów realizowanych przez PARP, natomiast drugi dzień poświęcony będzie w całości warsztatom edukacyjnym dla osób, którzy zainteresowani są założeniem własnej działalności gospodarczej.

Do współudziału w Forum zaproszono wielu praktyków biznesu, prezesów i wiceprezesów dużych firm, którzy zweryfikują swoje doświadczenia z praktykami z małych i średnich przedsiębiorstw oraz będą starać się odpowiedzieć na pytanie, na ile sukces firmy zawdzięcza się zespołom współpracowników, a na ile ich liderom. Tematyka Forum ma także dotyczyć kwestii związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w polskich firmach MMSP oraz wpływem projektów PARP na ich rozwój, a także poznaniem konkretnych rozwiązań, narzędzi i strategii, które realizowane są dzięki wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Plan spotkania

Całe spotkanie podzielone zostało na kilka równoległych ścieżek tematycznych, w ramach których będą odbywały się różne debaty i warsztaty, a uczestnicy będą mieli możliwość swobodnego wyboru w interesujących ich tematach. Będą to:

  • debaty o przyszłości, rynek pracy 2020, czyli dyskusje na najbardziej newralgiczne tematy dotyczące aktualnego i przyszłego rynku pracy,
  • debaty o teraźniejszości, narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi o strategicznym znaczeniu dla firmy, czyli wystąpienia prezentujące rozwiązania, które warto wdrażać we własnych organizacjach czyli dobre praktyki i najlepsze rozwiązania
  • praktycy-praktykom, czyli mini szkolenia przeprowadzone m.in. przez trenerów z projektu – Akademia PARP
  • oraz spotkania z ekspertami, czyli mini szkolenia pod hasłem: sprawdź czy i dlaczego to się opłaca?

Niezwykle interesującym punktem programu Forum będzie prezentacja praktyk menedżerów kierujących zasobami ludzkimi w organizacjach, które osiągnęły niemały sukces w biznesie. Wykłady wygłoszą między innymi członek zarządu w firmie Ochnik – Marcin Ochnik, prezes spółki Wars – Paweł Dudek, prezes zarządu ds. handlowych w firmie YES – Maria Magdalena Kwiatkiewicz, a także wiceprezes zarządu Alior Bank – Krzysztof Czuba. Natomiast sesję plenarną na temat „Efektywny lider na trudne czasy” poprowadzi znany polski polarnik i ekspert w dziedzinie motywacji i przywództwa, a także niezaprzeczalny lider w realizacji postawionych sobie celów – Marek Kamiński, który w swym wykładzie będzie starał się inspirować uczestników i uświadomić im, że w drodze do osiągnięcia celu bardzo ważna jest wytrwałość – ma to szczególne znaczenie w obliczu ciągłych zmian na obecnym, trudnym i nieprzewidywalnym rynku. Marek Kamiński w swojej prelekcji będzie poruszał także kwestie związane z motywacją i ryzykiem, pokonywaniem barier oraz wzajemną współpracą i zaufaniem.

W drugim dniu zjazdu odbywać się będą warsztaty dla chcących otworzyć własny biznes, które poprowadzą eksperci w dziedzinie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, również specjaliści w zakresie finansów, prawa oraz promocji firmy, a także fachowcy od inwestycji w kadrę zarządzającą i współpracowników firm.

Więcej informacji na temat Forum oraz zapisy można znaleźć na stronie www.ksu.parp.gov.pl. Zapraszamy do udziału.
czlowiek_inwestycja


PIT

Powiązane artykuły