Zgłoszenie płatnika do ZUS

Zgłoszenie płatnika do ZUS

Wszyscy płatnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są zobowiązani są sporządzenia oraz przekazania do placówki ZUS dokumentu, w którym zgłaszają płatnika składek, z tym że określone grupy osób dokonują zgłoszeń płatników składek razem ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych i/lub do ubezpieczenia zdrowotnego.  Zgłoszenie płatnika przez osoby fizyczne Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji, które rozpoczynają wykonywanie pozarolniczej działalności jednoosobowej lub w formie spółki cywilnej zgłaszają płatnika składek na formularzu EDG-1 . Zgłoszenie odbywa się w gminie, na podstawie wniosku o wpis do ewidencji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sporządza wówczas…

Więcej...

Wyrejestrowanie płatnika ZUS

Wyrejestrowanie płatnika ZUS

Osoby fizyczne Osoby fizyczne, które prowadzą działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w momencie zawieszenia wykonywania działalności jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej są wyrejestrowywane, jako płatnicy składek przez ZUS na podstawie informacji o zawieszeniu działalności przekazanej z organu ewidencyjnego. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności jest składany na formularzu EDG-1. Formularz EDG-1 składa się w gminie. Wówczas ZUS na podstawie otrzymanej z organu ewidencyjnego informacji o zawieszeniu działalności przez przedsiębiorcę sporządzi z urzędu adekwatny formularz: · ZUS ZWPA – dotyczy wyrejestrowania płatnika składek ZUS, z wyjątkiem…

Więcej...

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy

Prawo do zasiłku chorobowego Ubezpieczony ma prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania, który jest zróżnicowany zależnie od charakteru ubezpieczenia. Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Natomiast od dnia 1 stycznia 2009 r. osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, ma prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, ale tylko wtedy gdy przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej…

Więcej...

Ubezpieczenie na życie w AVIVA

Ubezpieczenie na życie w AVIVA

Towarzystwa AVIVA z pewnością nikomu przedstawiać nie trzeba. Od 1992 roku z sukcesami funkcjonuje na rynku ubezpieczeń i obecnie jest jednym z najpopularniejszych indywidualnych ubezpieczeń na życie. AVIVA współpracuje z bankiem WBK, dzięki czemu oferuje swoim klientom sprzedaż zarówno polis jak i produktów bankowych. Dlaczego ich oferta jest tak chętnie wybierana przez Polaków? Przede wszystkim dobro klienta AVIVA oferuje szeroki wachlarz możliwości ubezpieczeniowych, które pozwolą Ci skupić się na walce z chorobą i dolegliwościami, a nie na konieczności gromadzenia środków finansowych. Ponadto, ubezpieczenie daje pewność, że nasza choroba nie spowoduje…

Więcej...