Znajomość przepisów i praw dotyczących opieki nad seniorami w Niemczech – co musi wiedzieć opiekunka seniora

Znajomość przepisów i praw dotyczących opieki nad seniorami jest niezwykle ważna dla opiekunek podejmujących zatrudnienie w Niemczech. Dzięki odpowiedniej wiedzy i zrozumieniu mogą one świadczyć profesjonalną opiekę seniorom, jednocześnie dbając o swoje prawa i obowiązki. Jakie przepisy są ważne dla osób rozpoczynających prace w Niemczech w branży opieki?

Ubezpieczenie (Pflegeversicherung)

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla osób w wieku emerytalnym w Niemczech i obejmuje koszty związane z opieką nad osobami starszymi w przypadku choroby lub niepełnosprawności. Opiekunki seniorów powinny wiedzieć, że osoby, którymi się opiekują, mogą być objęte Pflegeversicherung, co oznacza, że mają prawo do korzystania z opieki w ramach tego systemu.

Opieka zastępcza na godziny (Stundenweise Verhinderungspflege)

Jest to specjalna forma opieki, która pozwala na uzyskanie czasowego zastępstwa nad podopiecznym. Zgodnie z niemieckim prawem opiekunka powinna za ten czas otrzymać wynagrodzenie, pod warunkiem, że jest zatrudniona na pełny etat i posiada umowę związku zawodowego lub zgodę pracodawcy na pracę w ramach Stundenweise Verhinderungspflege.

Prawo pracy (Arbeitszeitgesetz)

Niemieckie prawo pracy reguluje czas pracy i czas wolny opiekunek seniorów. Zgodnie z tymi przepisami, opiekunki mają określony limit czasu pracy, odpoczynku i urlopu. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia opiekunce odpowiedniego czasu na codzienny odpoczynek i urlop.

Obowiązek meldunkowy (Meldepflicht)

Opiekunka seniora, która mieszka w Niemczech, jest zobowiązana do zameldowania się w lokalnym urzędzie gminy (Einwohnermeldeamt) w ciągu dwóch tygodni od przyjazdu. Opiekunka musi dostarczyć swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer identyfikacyjny. Warto tu jednak zaznaczyć, że podejmując pracę przez biuro https://opieka.felizajob.pl/oferty-pracy-dla-opiekunek-osob-starszych/ większość formalności leży po stronie agencji pośrednictwa pracy. Dzięki temu opiekunka nie musi się martwić, że nie dopełni wymaganych formalności, a także stresować kontaktem z niemieckimi urzędami.

Prawo dotyczące opieki prawnej (Betreuungsrecht)

W Niemczech istnieje prawo dotyczące opieki prawnej, które reguluje kwestie związane z opieką prawną nad osobami niezdolnymi do samodzielnego podejmowania decyzji, takimi jak osoby starsze z niepełnosprawnościami. Opiekunka seniora powinna być świadoma tych przepisów i respektować zasady dotyczące opieki prawnej nad swoimi podopiecznymi, jeśli jest to wymagane w danym przypadku.

Prawo dotyczące wynagrodzenia (Mindestlohngesetz)

Niemiec przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia, określające minimalną stawkę godzinową, która musi zostać wypłacona opiekunce seniora za jej pracę.

Prawo dotyczące umowy o pracę (Arbeitsvertragsgesetz)

Umowa o pracę jest niezbędnym dokumentem regulującym warunki zatrudnienia opiekunki seniora w Niemczech. Opiekunka powinna znać przepisy dotyczące umowy o pracę, takie jak określenie warunków pracy, wynagrodzenia, godzin pracy, urlop itp. Ważne jest, aby opiekunka była świadoma swoich praw i obowiązków wynikających z umowy o pracę.

PIT

Powiązane artykuły