Gdzie sprawdzić upadłość firmy?

Przed rozpoczęciem współpracy z jakąkolwiek nową firmą, warto sprawdzić, czy będzie ona rzetelnym i wypłacalnym kontrahentem. Podstawową kwestią podlegającą weryfikacji powinna być upadłość firmy. W jakich przypadkach należy to sprawdzić? Gdzie znajduje się taka informacja? Przeczytaj nasz artykuł!

Dlaczego warto sprawdzić upadłość firmy?

Każda nowa współpraca biznesowa budzi podekscytowanie i wspiera wizję o rozwoju firmy. Zanim jednak podpiszemy jakiekolwiek dokumenty z nowym kontrahentem, warto sprawdzić, czy jest on godny zaufania, w szczególności jeśli mamy co do tego pewne podejrzenia. Istotną informacją na temat wypłacalności przedsiębiorcy jest to, czy prowadzone jest wobec niego aktualnie postępowanie upadłościowe. Upadłość firmy zostaje ogłoszona wtedy, kiedy przedsiębiorstwo jest niewypłacalne. Współpraca z takim kontrahentem może być niezwykle ryzykowna, dlatego pierwszym krokiem, jaki należy podjąć w celu zweryfikowania jego wiarygodności, jest sprawdzenie upadłości firmy. Nie każdy przedsiębiorca jednak wie, gdzie sprawdzić upadłość firmy. W dalszej części artykułu wskazujemy sposoby na sprawdzenie, czy dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego. Oprócz tego określamy okoliczności, w jakich warto pamiętać o tej czynności. 

Kiedy warto sprawdzić, czy firma nie jest w stanie upadłości?

Wyróżnić można kilka różnych okoliczności, w razie wystąpienia których sprawdzenie upadłości firmy może okazać się przydatnym krokiem. Sytuacją, która od razu przychodzi na myśl w tym kontekście, jest oczywiście perspektywa podjęcia współpracy z nowym kontrahentem. Kondycja finansowa przedsiębiorstwa zainteresowanego relacją biznesową będzie wtedy cenną informacją i uchroni nas od ewentualnych trudności z odzyskaniem od niego należności. Z tym wiąże się kolejny przypadek, w którym sprawdzenie upadłości może nam wiele wyjaśnić. Kiedy współpracujemy już z określoną firmą i od pewnego czasu nie jesteśmy w stanie odzyskać od niej należnej nam kwoty, fakt upadłości firmy może nam wiele wyjaśnić.

Sprawdzenie upadłości firmy to również czynność, którą wykonujemy kiedy dążymy do odliczenia VAT od niezapłaconych faktur. Zwykle przedsiębiorcy robią to po upływie 90 dni od terminu płatności. Jeśli dowiemy się wtedy, że firma zalega z płatnościami i do sądu trafił wniosek o ogłoszenie upadłości, należy podjąć działania mające na celu odzyskanie należności.

Sposoby na sprawdzenie upadłości firmy

Przedsiębiorca zainteresowany stanem upadłości firmy, z którą współpracuje, ma do dyspozycji kilka źródeł, z których może pozyskać informacje na ten temat. Podstawową opcją jest KRS w przypadku spółek oraz CEiDG w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych. Kiedy podamy odpowiednie dane w wybranej wyszukiwarce, pojawią nam się informacje nt. upadłości. Warto jednak pamiętać, że dane te nie trafiają tam automatycznie. Zanim w KRS lub CEiDG pojawi się notka o prowadzonym postępowaniu upadłościowym, może minąć nawet kilka tygodni od jego rozpoczęcia. 

Kolejnym możliwym źródłem jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. Codziennie trafiają tam aktualizacje na temat złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości w stosunku do firm i konsumentów. Aby sprawdzić daną firmę wystarczy nam jej nazwa, numer NIP, KRS lub adres. Wprawdzie informacje dotyczące upadłości trafiają tam szybciej niż do CEiDG czy KRS, lecz również mogą nastąpić w tym pewne opóźnienia. Potrzebnych informacji możemy również szukać w sądzie w wydziale gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W tym celu warto wykonać telefon do sądu lub udać się tam osobiście. 

Kiedy wiemy już, że prowadzone jest postępowanie upadłościowe wobec firmy, która zalega u nas z płatnościami, istnieje możliwość złożenia wniosku o uznanie nas jako wierzyciela. Wtedy będziemy uczestnikami postępowania upadłościowego i będziemy mieli stały dostęp do informacji na temat kolejno podejmowanych kroków wobec niewypłacalnego przedsiębiorcy.

PIT

Powiązane artykuły