ZUS Oświęcim

ZUS Oświęcim

Adres do ZUS Oświęcim

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
32-600 Oświęcim
ul. Chopina 13

Telefony ZUS w Oświęcimiu

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 
801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: 
(22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Praca w ZUS

Oferty pracy w ZUS publikowane są na oficjalnej stronie urzędu pod adresem: www.zus.pl/praca

Zasięg terytorialny

Placówka ZUS Oświęcim ubezpieczeniami obejmuje osoby zamieszkałe na terenie miasta Oświęcim jak również gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów i Zator. Kierownik Inspektoratu lub zastępca kierownika Inspektoratu przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach 10:00 – 14:00 . Inspektorat ZUS w Oświęcimiu podlega pod Oddział  ZUS w Chrzanowie

ZUS Oświęcim
ZUS w Oświęcimiu

Forum na temat ZUS w Oświęcimiu
[bbp-single-forum id=4755]

Emerytura pomostowa ZUS Oświęcim

Z możliwości przejścia na emeryturę pomostową w ZUS Oświęcim na ogólnych zasadach może skorzystać pracownik, który spełnia łącznie następujące warunki: urodził się po 31 grudnia 1948 r. oraz ukończył co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), ponadto ubezpieczony udowodnił okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ( są to m.in. prace pod ziemią, na wodzie i pod wodą, w powietrzu, w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu, bardzo ciężkie prace fizyczne, prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, a także ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym. np. prace rybaków morskich, prace w powietrzu wykonywane na statkach powietrznych przez personel pokładowy, prace garbarskie bezpośrednio przy obróbce mokrych skór, prace fizyczne ciężkie w podziemnych kanałach ściekowych itd.) wynoszący co najmniej 15 lat a także posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Dodatkowo pracownik ubezpieczony w ZUS w Oświęcimiu musiał przed 1 stycznia 1999 r. wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac lub po 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w nowych wykazach prac, ewentualnie rozwiązał stosunek (stosunki) pracy.

PIT

Powiązane artykuły