ZUS Głogów

ZUS Głogów

Kontakt do ZUS Głogów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
67-200 Głogów
ul. Morcinka 14

Telefon do ZUS

Numer dla telefonów stacjonarnych:
801 400 987
Numer dla telefonów komórkowych:
(22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Praca w ZUS Głogów

Oferty pracy w ZUS publikowane są na oficjalnej stronie urzędu pod adresem: www.zus.pl/praca

Zasięg terytorialny

ZUS Głogów świadczeniami obsługuje mieszkańców miasta Głogów a także gmin : Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice oraz Głogów. Kierownik Inspektoratu przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. Inspektorat ZUS w Głogowie  podlega pod Oddział  ZUS w Legnicy

ZUS Głogów
ZUS w Głogowie

Dojazd do ZUS-u


Forum na temat ZUS w Głogowie
[bbp-single-forum id=4638]

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS Głogów

Osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych w ZUS Głogów podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu. Wyjątek dotyczy pracowników będących członkami służby zagranicznej. W stosunku do nich płatnik składek zobowiązany jest złożyć zgłoszenie wyrejestrowania w terminie 30 dni od dnia ustnia stosunku pracy.

W stosunku do osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ZUS w Głogowie, obowiązek zgłoszenia wyrejestrowania w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia tytułu ubezpieczeń społecznych ciąży na płatniku składek. Wyjątek dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz duchownych niebędących członkami zakonów lub klasztorów, którzy sami dokonują zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń.

Także pracownicy, którzy na podstawie art. 109 rozporządzenia 574/72 przejęli obowiązki pracodawcy (podmiotu zagranicznego niemającego w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa) w zakresie opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne, sami dokonują zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń.

PIT

Powiązane artykuły