Umowa zlecenie w 2020 roku – czyli wszystko co powinieneś o niej wiedzieć

Tak zwana umowa zlecenie posiada tyle samo zwolenników, jak również przeciwników. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ nie generuje ze sobą zbyt wielkich kosztów. Inaczej jest w przypadku pracownika, ponieważ ma on bardzo okrojone prawa, które nie podlegają pod przepisy kodeksu pracy. Jakie zmiany zatem niesie za sobą 2020 rok pod kątem tego typu umów?

 

 

Zatrudnienie i wypowiedzenie

Decydując się na umowę zlecenie zleceniodawca i zleceniobiorca działają na płaszczyźnie kodeksu cywilnego. Umowa zawierana jest w sposób dobrowolny a strony deklarują się do wykonywania określonych czynności za ustaloną stawkę. Co ważne – od pierwszego dnia stycznia tego roku najmniejsza kwota za godzinną pracę wynosi 17 złotych brutto. Rozwiązanie umowy może odbyć się z dnia na dzień – oznacza to zatem, że chcąc zaprzestać wykonywania czynności dla zleceniodawcy można poinformować go o tym w każdej chwili. Identycznie wygląda sprawa w drugą stronę. Takie rozwiązanie posiada swoje wady i zalety – w przypadku kiedy pracownik nie odnajduje się w nowym otoczeniu z łatwością może przerwać umowę bez konsekwencji. Wadą natomiast jest brak poczucia stabilizacji, który utrudnia rozwój. W ekstremalnych sytuacjach zleceniodawca może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny. Istnieje jeden wyjątek od tej reguły – w przypadku podpisania umowy strony mogą dodać zapis, w którym podają tak zwany okres wypowiedzenia.

Umowa zlecenie a świadczenia

Najpopularniejszą grupą osób pracujących na „zleceniu” są studenci oraz uczniowie. W tym przypadku podmiot bądź osoba zatrudniająca jest zwolniona z obowiązku płacenia jakichkolwiek składek. Inaczej ma się sytuacja w przypadku zatrudnienia osób, które skończyły już swoją edukację. Tutaj pracownik może liczyć na odprowadzanie składek emerytalnych lub zdrowotnych. Co w przypadku kobiet, które zaszły w ciążę? Tutaj niestety zleceniodawca może wypowiedzieć umowę z dnia na dzień.

Podsumowując, decydując się na pracę w oparciu o umowę zlecenie należy być świadomym ryzyka, jakie niesie za sobą ta forma zatrudnienia. Okrojone prawa i możliwość zakończenia współpracy w każdej chwili powoduje, że nie każdy z chęcią przystaje na takie warunki.

 

 

 

PIT

Powiązane artykuły