Umowy o dzieło w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Jak już doskonale wiadomo od 1 stycznia 2021 roku istnieje obowiązek o informowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o o każdej zawartej umowie o dzieło. W związku z tym ZUS opublikował listę najczęściej zadawanych pytań.

Kogo dotyczy obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło?

Ciebie, jeśli jesteś płatnikiem składek lub osobą fizyczną i zlecasz wykonanie dzieła (zawierasz z wykonawcą dzieła umowę) od 1 stycznia 2021 r.

Jeśli jesteś podmiotem lub jednostką organizacyjną (np. stowarzyszeniem, fundacją, spółką prawa handlowego, itp.) i nie jesteś płatnikiem składek (nie musisz rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego), nie musisz informować ZUS o zawartych umowach o dzieło.

Jeśli jesteś osobą fizyczną i zawarłeś umowę o dzieło, musisz ją zgłosić w ZUS bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:

– zawrzesz z własnym pracownikiem,

– będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,

– zawrzesz z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Jak przekażesz informacje do ZUS o zawartych umowach o dzieło?

Na nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Formularz RUD możesz złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 1 stycznia 2021 r. Instrukcja jak przekazać formularz RUD do ZUS (plik doc 302kb).

Formularz RUD jest też dostępny w wersji do samodzielnego wypełnienia i wydruku. Taki formularz można przekazać do ZUS w wersji papierowej.

Jakie dane musisz przekazać do ZUS?

W formularzu RUD podasz następujące dane:

– w bloku I – swoje dane, czyli zamawiającego wykonanie umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe,

– w bloku II – dane wykonawcy umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarłeś umowę o dzieło,

– w bloku III – informację o zawartych umowach o dzieło – daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.

Dla każdego wykonawcy wypełniasz oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD możesz wykazać informacje o maksymalnie 10. zawartych umowach o dzieło.

PIT

Powiązane artykuły