W kraju przybywa stulatków – statystyki ZUS

W kraju przybywa stulatków – statystyki ZUS

W Polsce ok. 2,2 tys. osób, które osiągnęło słuszny wiek 100 lat, pobiera emeryturę honorową. Liczba stulatków w kraju wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat o 300 osób. Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Paweł Żebrowski informuje, że wysokość dodatkowej emerytury co roku jest na nowo obliczana. „Po ukończeniu 100 lat emeryci i renciści z ZUS, ale także z KRUS, otrzymają tak zwane świadczenie honorowe. To pieniądze wypłacane dożywotnio, co miesiąc, w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Ta kwota bazowa zależy od przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Od pierwszego marca 2021…

Więcej...

ZUS przyznaje bonus za wiek

ZUS przyznaje bonus za wiek

Każdego roku w Polsce wzrasta liczba osób, które ukończyły 100 lat. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informuje, że ZUS wypłaca świadczenia honorowe dla 2,2 tys. stulatków, co jest o 200 więcej niż jeszcze w 2018 roku. Wysokość takiego świadczenia honorowego jest różna i zależy m.in. od kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Wysokość ta stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Poza tym wysokość świadczenia jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego. Od 1 marca br. wysokość świadczenia wynosi 4…

Więcej...