Spadkobiercy i dziedziczenie: jak działa proces spadkowy?

Dziedziczenie jest procesem, w ramach którego majątek osoby zmarłej zostaje przekazany w części lub w całości innym osobom. Trzeba jednak od razu zaznaczyć, że samo powołanie kogoś do spadku nie jest równoznaczne z natychmiastowym przekazaniem poszczególnych składników majątkowych danej osobie. Najpierw musi mieć bowiem miejsce tzw. postępowanie spadkowe. Co warto na ten temat wiedzieć? Zapraszamy do lektury!

Kiedy zaczyna się proces spadkowy? 

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że proces dziedziczenia regulują przepisy Kodeksu cywilnego, chyba że zmarły pozostawił po sobie ważny testament.

Samo pozostawanie spadkobiercą lub powołanie z mocy testamentu nie sprawia jednak, że spadkobierca może natychmiast dysponować majątkiem zmarłej osoby. Najpierw potwierdzenie jego praw do spadku musi zostać potwierdzone przez postępowanie spadkowe w formie sądowej lub notarialnej.  

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: https://www.kancelariamlynska.pl/adwokat-spadek-gdansk/

Spadek w postępowaniu notarialnym i sądowym 

Postępowanie spadkowe jest kluczem do uzyskania jakichkolwiek korzyści z tytułu nabytego spadku. Nie jest wówczas istotne, z jakiego tytułu dany spadkobierca został powołany do dziedziczenia. Co więcej, spadkobierca nie ma obowiązku podejmowania żadnych określonych działań w ramach postępowania spadkowego w konkretnym terminie — może to zrobić nawet kilka lat po śmierci spadkodawcy. Z drugiej strony zaleca się jednak zajęcie się takimi sprawami możliwie jak najszybciej, bo w wielu sytuacjach, np. przy dziedziczeniu nieruchomości, konieczne jest dokonanie zmian ewidencyjnych.

Postępowanie spadkowe może przyjąć formę sądową lub notarialną. Wybór zależy od spadkobierców i jest on uzależniony od zgodnej decyzji wszystkich osób dziedziczących. Notarialne postępowanie sądowe jest szybszą formą postępowania spadkowego, ale taka opcja dostępna jest tylko wtedy, gdy nie ma sporu w zakresie dziedziczenia. Postępowanie notarialne wymaga obecności wszystkich zainteresowanych osób z najbliższego kręgu rodziny zmarłego, nawet gdy nie zostały one powołane do dziedziczenia. 

W innych przypadkach należy przeprowadzić sądowe postępowanie spadkowe, które jednak trwa znacznie dłużej, bo tylko od dnia złożenia wniosku w sądzie do wyznaczenia rozprawy mija od 3 miesięcy do nawet pół roku i dłużej. Sąd powiadamia wówczas wszystkich zainteresowanych listem poleconym o planowanej dacie rozprawy, zazwyczaj przynajmniej miesiąc wcześniej. 

Wtedy wnioskodawca oraz pozostali uczestnicy postępowania zostaną wezwani do stawienia się w sądzie i udzielenia wyjaśnień w związku z dziedziczeniem majątku po zmarłej osobie. Sąd będzie próbował ustalić, kto jest uprawniony do dziedziczenia i w jakich proporcjach. Czas trwania całego procesu jest trudny do przewidzenia, ponieważ zależy od wielu czynników, takich jak ewentualne kontrowersje dotyczące testamentu, ważność ostatniej woli zmarłej osoby, czy liczba spadkobierców.

PIT

Powiązane artykuły