Czy singiel może otrzymać kredyt hipoteczny?

Przyjęło się, że kredyt hipoteczny jest udzielany parom, a najlepiej – małżeństwom. Warto jednak pamiętać, że żaden bank nie ma prawa odmówić udzielenia kredytu tylko i wyłącznie ze względu na brak drugiej „kredytowej” połówki. Nie oznacza to jednak, że kredyt hipoteczny dla singla jest równie łatwy w uzyskaniu, co to samo zobowiązanie dla pary!

Kredyt hipoteczny – na jakich zasadach jest przyznawany?

Kredyt hipoteczny jest przyznawany osobom, które spełniają określone przez bank wymagania. Proces przypomina nieco zaciąganie pożyczki bankowej tyle, że jest zdecydowanie bardziej szczegółowy, a bank sprawdza potencjalnego kredytobiorcę w wielu aspektach. Nie ma w tym zresztą nic szczególnie dziwnego: w końcu pożyczana kwota jest dużo większa niż w przypadku zwykłego kredytu gotówkowego, a okres kredytowania – znacznie dłuższy.

Kredyt pod hipotekę domu lub mieszkania jest udzielany na podstawie przedstawionych dokumentów – w tym zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie, a także w oparciu o dotychczasową historię kredytową. Co ciekawe – choć całkiem logiczne – banki chętniej pożyczają pieniądze osobom, które zaciągały już jakieś zobowiązania. Dzięki temu, że potencjalny kredytobiorca korzystał już z jakiejś pożyczki – łatwiej jest sprawdzić np. czy nie zalegał ze spłatami poszczególnych rat. To daje pewne wyobrażenie o jego przyszłym zachowaniu jako klienta banku, któremu placówka zaoferuje kredyt hipoteczny.

Czy do tanga trzeba dwojga, czyli o kredytach hipotecznych dla singli

Przyjęło się, że kredyt hipoteczny jest udzielany tylko parom, jednak nie do końca jest to prawda. Podczas gdy dwóm kredytobiorcom rzeczywiście jest dużo łatwiej uzyskać pożyczkę z uwagi na dywersyfikację ryzyka związanego z utratą pracy czy chorobą, a także więcej niż jedno źródło dochodu na pokrycie zobowiązania – kredyt hipoteczny dla singla wcale nie jest niemożliwy do uzyskania.

Warto jednak mieć na uwadze, że ryzyko po stronie banku wzrasta, bowiem wraz z utratą źródła dochodu przez jedynego kredytobiorcę, raty prawdopodobnie nie będą spłacane do czasu ustabilizowania sytuacji. Co więcej – nawet po zgłoszeniu zaległości do komornika, bank prawdopodobnie nie odzyska pieniędzy, gdyż brak pracy oznacza brak możliwości pobierania środków z konta. Wszystko to sprawia, że banki bardzo dokładnie sprawdzają potencjalnego kredytobiorcę, który chciałby zaciągnąć zobowiązanie w pojedynkę.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać kredyt hipoteczny w pojedynkę?

Podczas sprawdzania zdolności kredytowej, bank zwraca uwagę na wiele czynników, które wpływają na ostateczną decyzję. Wśród nich na uwagę z pewnością zasługują:

  • forma zatrudnienia i wysokość zarobków – kwestią podstawową jest oczywiście osiąganie regularnych przychodów, które wystarczą na spłatę zobowiązań i codzienne życie. Nie bez znaczenia jest również forma zatrudnienia oraz jego stabilność. Nie będzie zaskoczeniem, że preferowane są umowy na czas nieokreślony, choć nie oznacza to, że inne formy umowne będą równoznaczne z utratą szans na uzyskanie kredytu. Warto jednak mieć na względzie, że umowa na czas nieokreślony w oczach banku jest związana ze zdecydowanie wyższą stabilnością zatrudnienia;
  • historia kredytowa – to kwestia, o której wspominaliśmy już wcześniej: bank, który ma udzielić kredytu szczegółowo sprawdza historię poprzednich zobowiązań kredytobiorcy w BIK, a także kontroluje poziom jego bieżących obciążeń finansowych związanych z pożyczkami i kredytami. Regularna spłata poprzednich zobowiązań zwiększa szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego przez singla, a przy tym podnosi scoring.
    Te kwestie są najistotniejsze z punktu widzenia banków, jednak nie oznacza to, że jedyne.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Kwestią oczywistą wydaje się być, że potencjalny kredytobiorca musi posiadać polskie obywatelstwo lub mieć pozwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Musi też być pełnoletni. Dodatkowo, musi on posiadać wkład własny, który w chwili obecnej – zgodnie z obowiązującymi normami prawa – wynosi 20% kwoty, jaką klient chce pożyczyć od banku. Dla wielu osób jest to trudna do zebrania kwota, jednak jest to niezbędny element dla pozyskania kredytu.

Przed pożyczeniem klientowi pieniędzy, bank z pewnością sprawdzi również nieruchomość – m.in. oceni jej wartość rynkową, a także przyjrzy się księdze wieczystej, by mieć pewność, że na lokalu nie ciąży żadne zobowiązanie czy służebność.

Podsumowując, uzyskanie kredytu hipotecznego przez singla nie jest wcale niewykonalne, jednak jest obwarowane pewnymi wymaganiami, które mogą okazać się trudne do spełnienia. Nie oznacza to jednak, że trzeba się zniechęcać: dobry, doświadczony doradca kredytowy może pomóc w podniesieniu Twoich szans w oczach banku!

PIT

Powiązane artykuły