Renta socjalna, ile wynosi, kto może się o nią starać?

Renta socjalna, ile wynosi, kto może się o nią starać?

Renta socjalna to świadczenie, które przysługuje osobom niebędącym w stanie pracować ze względu na zły stan zdrowia. Renta socjalna jest przyznawana Zakład Ubezpieczeń Społecznych na okres lub na stałe. Na stronie zus.pl możemy dowiedzieć się, kto może ubiegać się o rentę socjalną. O rentę socjalną może starać się osoba, która: – jest osobą pełnoletnią: – ma ukończone 18 lat lub jest kobietą, która wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat; – lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS stwierdziła, że jest całkowicie niezdolny do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu,…

Więcej...