ZUS Pabianice

Adres ZUS w Pabianicach

95-200 Pabianice
ul. Kościuszki 31

Telefony

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 
801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: 
(22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasięg terytorialny

Placówka ZUS Pabianice swoim zasięgiem obejmuje miasta Konstantynów Łódzki oraz Pabianice jak również gminy: Dłutów, Dobroń, Ksawerów, Lutomiersk oraz Pabianice. Kierownik Inspektoratu przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. Inspektorat ZUS Pabianice  podlega pod II Oddział  ZUS w Łodzi

ZUS PABIANICE

Forum na temat ZUS w Pabianicach
[bbp-single-forum id=4925]

Sankcje wobec dłużników ZUS Pabianice

Każdy podmiot jest zobowiązany na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.) do realizacji określonych obowiązków z niej wynikających, w tym również opłacania, w okreslonych ustawą terminach, należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy w ZUS w Pabianicach . Powinien on także być świadomy zagrożeń, jakie wiążą się z faktem niewywiązywania się z tych obowiązków oraz ujemnych konsekwencji na jakie naraża się nie realizując tych zadań. Dlatego też, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz inne akty prawne wyposażają Zakład Ubezpieczeń Społecznych w szereg instrumentów prawnych, zmierzających do terminowego realizowania określonych wspomnianą ustawą obowiązków przez osoby do tego zobowiązane. Nie wszystkie jednak sankcje oraz stosowane środki dyscyplinujące mają wymiar finansowy. Wszystkie natomiast są dolegliwe dla nierzetelnych płatników, nie wywiązujących się z określonych ustawą powinności wobec ZUS Pabianice.

PIT

Powiązane artykuły