ZUS Kalisz

ZUS Kalisz

Adres ZUS Kalisz

62-800 Kalisz
ul. Konopnickiej 31

Telefon ZUS w Kaliszu

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego:
801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy:
(22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-18.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasięg terytorialny

ZUS w Kaliszu obejmuje swoim zasięgiem miasto Kalisz jak też gminy : Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki oraz Żelazków. Kierownik Inspektoratu przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach 10:00 – 12:00 . Inspektorat ZUS Kalisz  podlega pod Oddział  ZUS w Ostrowie Wielkopolskim.

ZUS Kalisz
ZUS w Kaliszu
Forum na temat ZUS w Kaliszu
[bbp-single-forum id=4882]

Renta rodzinna w ZUS Kalisz

Renta rodzinna w  ZUS w Kaliszu przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w ZUS Kalisz. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

PIT

Powiązane artykuły