ZUS Inowrocław

ZUS Inowrocław

Adres ZUS w Inowrocławiu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
88-100 Inowrocław
ul. Solankowa 15

Telefon ZUS Inowrocław

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego:
801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy:
(22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-18.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Praca w ZUS Inowrocław

Oferty pracy w ZUS publikowane są na oficjalnej stronie urzędu pod adresem: www.zus.pl/praca

Zasięg terytorialny

Placówka ZUS w Inowrocławiu w obrębie swojego zasięgu terytorialnego ubezpiecza mieszkańców miasta Inowrocław a także gmin: Dąbrowa, Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Jeziora Wielkie, Kruszwica, Mogilno, Pakość, Rojewo, Strzelno oraz Złotniki Kujawskie. Kierownik Inspektoratu lub wyznaczony przez niego Zastępca przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach 8.00-15.00. Inspektorat ZUS Inowrocław podlega pod Oddział  ZUS w Bydgoszczy

ZUS Inowrocław
ZUS w Inowrocławiu
Forum na temat ZUS w Inowrocławiu
[bbp-single-forum id=4668]

Waloryzacja rent i emerytur, ZUS Inowrocław

Od 1 marca 2013 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent, z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej. ZUS Inowrocław waloryzuje wszystkie świadczenia z urzędu, co oznacza, że nie należy zgłaszać w tej sprawie wniosku. Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), świadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń oraz dodatków następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.), przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji 104 %, ogłoszonego komunikatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2013 r. (Monitor Polski z dnia 14 lutego 2013 r., poz. 78). Wypłacane świadczenia oraz dodatki ZUS w Inowrocławiu waloryzowane są przez pomnożenie kwoty świadczenia/dodatku – w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2013 r. – przez wskaźnik waloryzacji.

PIT

Powiązane artykuły