ZUS Gniezno

Adres ZUS Gniezno

62-200 Gniezno
ul. Sienkiewicza 4

Telefon do ZUS w Gnieźnie

Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 
801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: 
(22) 560 16 00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zasięg terytorialny

ZUS w Gnieźnie swoimi świadczeniami obejmuje mieszkańców miasta Gniezno jak również mieszkańców gmin : Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Trzemeszno i Witkowo.  Kierownik Inspektoratu przyjmuje klientów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach 10:00 – 14:00. Inspektorat ZUS Gniezno  podlega pod II oddział  ZUS w Poznaniu

Forum na temat ZUS w Gnieźnie
[bbp-single-forum id=4900]

Prawo do renty w ZUS Gniezno

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu w ZUS w Gnieźnie, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego do pracy, oprócz tego ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy, a także niezdolność do pracy powstałą w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.
Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną czasie nie obowiązuje w stosunku do osoby ubezpieczonej w ZUS Gniezno, która spełnia łącznie następujące warunki: została uznana za całkowicie niezdolną do pracy, spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego oraz legitymuje się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym.

PIT

Powiązane artykuły