Zwracam się do ZUS I Inspektorat we Wrocławiu o wyjaśnienie mojej prośby,

TwojZUS.pl Fora PLACÓWKI ZUS DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Zwracam się do ZUS I Inspektorat we Wrocławiu o wyjaśnienie mojej prośby,

Przeglądasz 1 wpis (z 1 wszystkich)
 • Autor
  Wpisy
 • #5946 Odpowiedz
  Jan Kostrzewa
  Gość

  Kostrzewa Jan                                                        Szanowny Pan/i
  Szpitalna 3/4/14 ZUS I Inspektorat we Wrocławiu:50-225
  Reymonta 4/6
  Nowa Ruda 57-400                                                
   
   
   
  Zwracam się do ZUS I Inspektorat we Wrocławiu o wyjaśnienie mojej prośby,i nie zrozumienia z przepisów ZUS,.Ja Kostrzewa Jan zamieszkały w Nowa Ruda na recie jestem na III Grupy od 25.02.2013 do 30.11.2019 prze style lata nie skorzystałem z programu 12.04.2018 złożyłem Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w Wałbrzych , dnia 24.04.2018 byłem na komisji ZUS ul Kasztanowa 1 58-300 Wałbrzych na komisji nie stwierdzono potrzeby rehabilitacji Dnia 04.05.2018 odwołałem się do ZUS I Inspektorat we Wrocławiu:50-225 Wrocław ul. Reymonta 4/6 ,wstawiłem się na komisie w ZUS I Inspektorat we Wrocławiu lekarz stwierdził ze nie stwierdziła potrzeby przeprowadzenia rehabilitacji,
  Jak to jest dwie instancje stwierdziła ze nie potrzeby rehabilitacji,, ZUS w Wałbrzychu nawet nie kwapił się mnie przegrupować
  .
  Ponadto brak prawidłowego uzasadnienia w decyzjach lekarza orzecznika a później komisji
  odwoławczej ZUS narusza zasadą dwuinstancyjności (K.P.A. art. 15), która to jest ponadto
  zasadą konstytucyjną
   
  ZUSu w sprawie odmowy przyznania świadczenia rehabilitacyjnego. W decyzji tej brak jest takich elementów jak: brak podstawy prawnej, z uzasadnienia brak jest możliwości stwierdzenia w jaki sposób wymienione dowody w niniejszych rozstrzygnięciach wpłynęły na takie a nie inne załatwienie sprawy, itd.
   
  ZUS wydając decyzje w sprawach renty, świadczeń rehabilitacyjnych zobowiązany jest do wydania decyzji spełniających wymogi określone w art. 107 kpa. Ponadto czy ZUS prowadząc postępowanie powinien stosować się do norm określonych w zasadach ogólnych rozdziału II kpa.
   
  Jeżeli bowiem osoba wnioskująca o świadczenie rehabilitacyjne nie spełnia warunków uzasadniających przyznanie tego świadczenia (np. dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza nie rokują odzyskania zdolności do pracy), lekarz orzecznik może orzec o niezdolności do pracy tej osoby lub o celowości jej przekwalifikowania zawodowego.
   
  Kwestie te reguluje art. 18 ustawy zasiłkowej jednocześnie w ust. 7 wskazujący osoby, które nie mogą skorzystać z prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Zaliczają się do nich m.in. osoby uprawnione do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.
  Orzeczenie określające stopień niepełnosprawności może być natomiast pomocne dla lekarza orzecznika ZUS – przy dokonywaniu oceny stanu zdrowia i wydaniu stosownego orzeczenia.
   
   
   
  Z Poważaniem Kostrzewa Jan

   

Przeglądasz 1 wpis (z 1 wszystkich)
Odpowiedź na: Zwracam się do ZUS I Inspektorat we Wrocławiu o wyjaśnienie mojej prośby,
Twoje dane:
5 × 4 =