Do kiedy należy płacić składki ZUS?

Do kiedy należy płacić składki ZUS?

Podobnie jak urzędy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa według przepisów, które jednoznacznie regulują okresy, w których należy opłacić składki. Dzień miesiąca, do którego należy uiścić kwotę za ubezpieczenie, zależny jest od kilku czynników. Artykuł 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, reguluje dokładnie kwestie terminów, w których należy zapłacić składki. W tym samym czasie, oprócz opłat, płatnik zobowiązany jest przesłać deklarację rozliczeniową oraz imienne raporty miesięczne. Szczegóły poniżej: do 10. dnia następnego miesiąca – składkę opłacają tylko osoby fizyczne, które opłacają składki wyłącznie za siebie. Przykładowo: za miesiąc luty, ubezpieczony będzie…

Więcej...